۵ راز موفقیت در کسب و کار از زبان ...

  او در زمینه‌ی بازرگانی، توریست، هواپیمایی و… فعالیت می‌کند و صاحب تیم Virgin نیز هست.…